Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
DE NEDERLANDSE TAAL

Overzicht van de Nederlandse Taal

De informatie van het Overzicht van de Nederlandse Taal is voornamelijk bedoeld als naslagwerk voor anderstaligen die Nederlands als tweede taal studeren. Desalniettemin, de navigatie en opbouw van deze website gaan van vrij simpele thema's naar complexere onderwerpen die ook interesant kunnen zijn voor Nederlandstaligen.

Grammatica:

woordgroepen
zinnen
overigen

 

Spelling:

het alfabet
letters en uitspraak
algemene spellingregels
leestekens
overigen

 

Stijl:

stijlvormen
stijlfouten
correspondentie vormen
tekstopbouw
overigen